راهنمای خرید

 

کافیست  دوره مورد نظر را انتخاب کنید، پس از پرداخت هزینه دوره، عکس فیش پرداختی را از طریق دکمه خرید دوره ارسال کنید.

فایل ضبط شده دوره ها در تلگرام در اختیار شما قرار خواهد گرفت.